วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

เปิดโครงการปฏิบัติธรรม บวชพรหมจารี พรหมจาริณี

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ วัดทุ่งสะเดียง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม บวชพรหมจารี พรหมจาริณี มี นายกษิต โฆษิตานนท์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมกันนี้ยังมี นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางการเกตุ สังเกตุดี รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายสนั่น พรหมประเสริฐ นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นายอาดุลย์ แก้วแกมทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นายสมิทธิ แก้วแกมทอง ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นักเรียนและประชาชนร่วมโครงการ
สำนักปฏิบัติธรรมวัดทุ่งสะเดียง (สาขาวัดมหาธาตุ) สาขาที่ 31 พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มูลนิธิวัดทุ่งสะเดียง และ โรงเรียนบ้านสะเดียง ร่วมจัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมจิตเยาวชน บวชพรหมจารี-พรหมจาริณี ครั้งที่ 21 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2567 ณ วัดทุ่งสะเดียง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด