วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญ 67 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารเหมวาริน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญ 67 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) และ ครบรอบ 10 ปี ของการโอนย้ายโรงเรียนเข้ามาอยู่ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์นางบุปผา ขุนทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการโรงเรียน อดีตครูโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) ร่วมพิธี
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด