วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ต้อนรับคณะนักเรียนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรุ่นที่ 20

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ต้อนรับคณะนักเรียนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรุ่นที่ 20 ศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เเละพันกงานเทศบาล ต้อนรับคณะนักเรียนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน จำนวน 54 คน โดยมี พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รผอ.สปภ. พร้อมด้วยนายสนธยา ดำเปลื้อง หน.กลุ่มงานฝึกอบรม สยภ. คณะครู และเจ้าหน้าที่ นำคณะนักเรียนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าเยี่ยมชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยในครั้งนี้

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด