วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนกวี ชั้น 3 อาคารมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนกวี ชั้น 3 อาคารมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด