วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

เปิดกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มี ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ อสม. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด