วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยัง จังหวัดพิจิตร มี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังมี ส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครูนักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด