วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 1/2567

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ / ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อนำไปดำเนินการในภารกิจด้านต่างๆของโรงเรียน โดยมี นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นายอานนท์ แจ่มศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
สมเกียรติงามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด