วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ร่วมพิธีทำบุญกลางบ้าน ซอยสามัคคีชัย 9

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญกลางบ้าน ซอยสามัคคีชัย 9 เพื่อรำลึกนึกถึงบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ในซอยสามัคคีชัย 9 และ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนในซอยทุกคน พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ชาวบ้านซอยสามัคคีชัย 9 ร่วมพิธี
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด