วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดโครงการอบรมการดูเเลสร้างสุขภาพผู้สูงอายุปี 2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดโครงการอบรมการดูเเลสร้างสุขภาพผู้สูงอายุปี 2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชาญเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดโครงการอบรมการดูเเลสร้างสุขภาพผู้สูงอายุปี 2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด