วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด