วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย


" เพชรบูรณ์เมืองอยู่สบาย "
" DELIGHTFUL PHETCHABUN "
   " เมืองอยู่สบาย " ขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่างาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อการสันทนาการและสุขภาพแก่มวลชน ไม่มีปัญหาจราจรและอาชญากรรม มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในด้านบริการ รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและภูมิภาค "