วันที่ 30 / ต.ค. / 2563

การแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีฯ