วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

การแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีฯ