การดำเนินกิจการที่ทิ้งขยะบริเวณสถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบัญญัติ 2556 เรื่่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ