วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

กำหนดจัดงานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี

  จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี
 
      

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.55 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เข้ารับฟังการแถลงข่าว “มหาดไทยทั่วทิศ อธิษฐานจิตพุทธชยันตี ถวายเป็นมหามงคล” โดยนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวจากลานกิจกรรม มูลนิธิ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

                ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชิญชวนและรณรงค์พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศแต่งกายชุดขาว ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยในส่วนกลางมีศูนย์กลางจัดงานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพุทธมณฑล และศูนย์กลางใน 4 ภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี ปทุมธานี และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดกิจกรรมใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

                สำหรับในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า ได้กำหนดจัดงานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 โดยทุกอำเภอร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบำเพ็ญสาธารณกุศล ให้ความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยขอให้กำหนด วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน และจัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล โดยในวันที่ 4 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ภาคเช้า เวลา 06.00 น. จะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป นิทรรศการสัมพุทธชยันตี ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประกวดวาดภาพทางพระพุทธศาสนา ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. จะมีพิธีเทศน์มหาชาติ ณ วัดมหาธาตุ จากนั้น16.00 น. มีการเดินสมาธิวิสาขบูชา ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ภาคค่ำเวลา 18.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทอดผ้าป่า และเวียนเทียน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมแต่งกายชุดสีขาว เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 มิถุนายน และตลอดช่วงการฉลองพุทธชยันตี ตั้งแต่วันที่ 29พฤษภาคม จนถึงวันที่ 4 มิถุนายนโดยพร้อมเพรียงกัน.

 
 
  โดย : ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ : 28 พ.ค. 2555