วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

ขอความร่วมมือประชาชน เรื่องการระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย

ขอความร่วมมือประชาชน เรื่องการระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะการเผาหญ้าเผาขยะในเขตเทศบาล นอกจากจะก่อให้เกิดอัคคีภัย ไฟลามทุ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อขีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงนี้จะมีลมแรง อากาศแห้ง ไฟติดง่าย และอย่าลืมปิดปลั้กไฟที่ไม่ได้ใช้ ตรวจสอบปิดแก๊สทำอาหารให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านครับ