วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562