วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562