วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์