วันที่ 19 / ม.ค. / 2565

การแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีฯ