วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำคณะกรมธนารักษ์ตรวจพื้นที่เตรียมพัฒนาเป็น สวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำคณะกรมธนารักษ์ตรวจพื้นที่เตรียมพัฒนาเป็น สวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ถนนเพชรรัตน์ ต.ในเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับนายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายสกนธ์ สุนทรชาติ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และ น.ส.กุสุมา สังข์เสน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและส่งเสริมรังวัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตรวจพื้นที่ที่ดินราชพัสดุบ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ถนนเพชรรัตน์ เพื่อเตรียมการส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก่อสร้างสวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม ทั้งนี้ได้นำคณะกรมธนารักษ์เข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยด้วย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เตรียมรับมอบพื้นที่บ้านพักผู้พิพากษา จากกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม ที่ถนนเพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง กิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติสังคมและลงนาม MOU ระหว่างกรมธนารักษ์กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณเดือนมิถุนายนนี้

ขณะที่การก่อสร้างได้ทำการรื้อกำแพงคอนกรีตออก เพื่อเปิดให้เห็นป้อมประตูเมืองและแนวกำแพงเมืองโบราณสมัยอยุธยาด้านในสามารถมองเห็นลักษณะของการสร้างป้อมประตูเมืองและแนวกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจน บริเวณสวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม ถ.เพชรรัตน์ ซึ่งจะประกอบด้วย ที่จอดรถ ถนน ลานอเนกประสงค์ ลานออกกำลังกาย อาคารบ้านทรงเพชรบูรณ์ อาคารแสดงโมเดลบ้านในเมืองสมัย ร.5 และมีการเปิดรั้วให้เห็นป้อมประตูเมืองและแนวกำแพงเมืองโบราณ ชื่อเพชรรัตน์สงคราม คือชื่อบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเจ้าเมืองเพชรบูรณ์มาตั้งแต่ในอดีต และเมื่อครั้งมณฑลเพ็ชรบูรณ์ พระยาเพ็ชรรัตน์สงคราม (เฟื่อง) ก็ได้เป็นเทศาภิบาลมณฑลเพ็ชรบูรณ์เป็นคนแรก และได้สร้างถนนเพชรรัตน์ในปัจจุบันนี้ด้วย

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ