วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการนำเสนอโครงการที่สำคัญและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน พร้อมกับการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปอย่างไรก็ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 256 ตามสถานที่สำคัญของชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์