วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

พิธีซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

      บรรยากาศซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง1000ปี ณ.หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลหลักเมือง

พิธีซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

พิธีซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

พิธีซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

รวมรูปภาพทั้งหมด