วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

ซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

            ซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี วันที่ 5 มี.ค. 63 ณ.หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

ซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

ซ้อมรำสมโภชน์หลักเมือง 1000 ปี

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. ถ่ายภาพ
ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช. ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด