วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2562

   เมื่อเวลา 13.09 น. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2562 มี นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์ โดยมีคณะพระนักเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ร่วมเทศน์ให้กับพุทธศาสนิกชนได้รับฟังในครั้งนี้







ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด