วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

เทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่โรงเรียน ฒ. วัดพระแก้ว ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียน ฒ. วัดพระแก้ว โดยมี นายชูชาติ จารุเดชา ประธานนักเรียนโรงเรียน ฒ. วัดพระแก้ว ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังมี นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางการเกตุ สังเกตุดี และ นายไพบูลย์ นวลทูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนาย ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน /ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด