วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

ร่วมพิธีเปิดงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ” มี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน นายชลทิศ สุขหอม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมงาน


  ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมานาน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งยากต่อการแก้ไข PEA จึงได้ทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงทำให้เกิดงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ” นี้ขึ้น


สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด