วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

พิธีฉลองสมโภชพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 8 ปี

   เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่พุทธอุทยานเพชบุระ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีฉลองสมโภชพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 8 ปี มี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ยังมี นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี

พิธีฉลองสมโภชพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 8 ปี

พิธีฉลองสมโภชพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 8 ปี

พิธีฉลองสมโภชพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 8 ปี

พิธีฉลองสมโภชพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 8 ปี
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด