วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สืบสานงานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส

    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ ถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2562 มีพระครูศรีพัชรบวร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธี


 
 พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมา เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าว ทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจ กันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ในวันที่ 9 พ.ย. 62 จะร่วมกันในการบรรจุห่อ และในวันที่ 10 พ.ย.62 เวลา 10.00 น.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ ทอดถวาย ณ วัดพระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด