วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ (วันพระมหาธีรราชเจ้า)

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. ณ สวนสาธารณะหนองนารี  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ(วันพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันพระมหาธีรราชเจ้า) ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองนารี
    
   เพื่อร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดในพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

   ทั้งนี้ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด