วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เป็นประธาน พร้อมด้วยรองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล เข้าร่วมประชุม   โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ เช่น เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงเครื่องนับเวลาถอยหลังชนิดหลอดไฟ LED สำหรับการจราจร ซึ่งติดตั้งบริเวณสามแยกสาธารณสุข 2 เครื่อง สามแยกโรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน 1 เครื่อง สี่แยกโรงพยาบาลเมืองเพชรบูรณ์ 2 เครื่อง สี่แยกตลาดดาวเฮง 1 เครื่อง สามแยกโรงเรียนวัชชัย 1 เครื่อง สี่แยกบ้านพักสรรพากร 1 เครื่อง และตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร  สี่แยกไฟฟ้า และสี่แยกโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสีประดับรูปทรงต่างๆบริเวณเกาะกลางถนนสาย 21 ช่วงสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลเพชรรัตน์ถึงสามแยกไฟแดงโรงแรมบูรพา ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาให้เกิดความสวยงาม สร้างความประทับใจแก้ผู้พบเห็นและผู้มาเยือน โครงการก่อสร้างถนนผิดจราจร คสล. เชื่อมต่อภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โครงการก่อสร้างคันกั้นดินบ่อขยะระยะที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยสามัคคีชัย 7/1 ซอยประชาอุทิศ 1 ซอยนารายณ์พัฒนา 4 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. วัดโบสถ์ชนะมาร โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณถนนเพชรเจริญ(ช่วงหน้า สนง.สรรพสามิตเพชรบูรณ์) และโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED บริเวณสวนสาธารณะหนองนารี เป็นต้น

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด