วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

โครงการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพ

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพ โดยมี วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเต้นบาสโลบที่ถูกต้อง จะทำการเต้นบาสโลบกันที่บริเวณลานหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. - 19.00 น. การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมโครงการกว่า 81 คน จัดโดย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พข. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด