วันที่ 28 / มี.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน จำนวนมากร่วมงาน

   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
  
  ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย เช่น การเปิดให้เข้าชมหอภูมิปัญญา และวิถีชาวบ้าน หอเกียรติยศเพชบุระ กิจกรรมโดดเบาะลมช่วยชีวิต จับฉลากแจกจักรยานกว่า 30 คัน ลงทะเบียนรับของรางวัล กว่า 3,000 ชิ้น และของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมาย จากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม สถาบันการศึกษา ร่วมออกบูธมอบของขวัญให้กับเด็กๆ เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ซึ่งภายในงานยังรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของผู้ปกครองและเด็กๆที่มาร่วมงาน


เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ 
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด