วันที่ 25 / ก.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติครู มหาดไทย ปี 2563

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลวังชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคกร่วมงาน

    ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ที่ได้อบรมสั่งสอนทำให้เป็นคนดีรู้วิชา ครู จึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำปฏิญาณ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติครู มหาดไทย ปี 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติครู มหาดไทย ปี 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติครู มหาดไทย ปี 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติครู มหาดไทย ปี 2563

 สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
วสุวิท รำเจริญ ปชส.ทม.พช./บันทึกวิดีโอ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด