วันที่ 25 / ก.ย. / 2563

แจ้งปิดกั้นการจารจร บนถนนสระบูรี-หล่มสัก

                      ตามที่จีงหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนเจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรร์ และในวันที่ 24 มกราคาม 2563 มีการปิดกั้นการจราจร เพื่อจัดขบวนแห่มะขามหวาน และขบวนแห่การประกวดธิดามะขามหวาน