วันที่ 25 / ก.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2563

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้กำหนดการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร เน้นยกระดับการจัดงานสู่อาเซียน ภายใต้แนวคิด มหาพุทธบูชาแห่งอาเซียนโดยได้กำหนดเชิญผู้แทนอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ขบวนอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชารอบเมือง และได้กำหนดให้ 2 ประเทศในอาเซียนจัดชุดการแสดงเข้าร่วมขบวนด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงแสงสีเสียง รอบปฐมทัศน์ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ และการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการแต่ละฝ่ายที่ได้รับ มอบหมายจะได้ประสานงานข้อมูลความคืบหน้าผ่านเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2563
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด