วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดการอบรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

   เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแอโรบิค เพื่อสุขภาพ รวมพลคนรักสุขภาพแอโรบิค และมอบเงินสนับสนุน มีการบรรยายภาคทฤษฎี โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ มีคณะสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแอโรบิค นครบาลเพชรบูรณ์ ทั้ง 5 ชมรม ร่วมโครงการและออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามจังหวะเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการสร้างสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย ที่เห็นได้ว่าการออกกำลังกายเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญของการสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่นำเอาท่าบริหารร่างกายแบบต่าง ๆ มาผสมผสานกับจังหวะดนตรี เป็นการสร้างบรรยากาศในการออกกำลังกายให้สนุกสนาน ลืมความเหน็ดเหนื่อย และเบื่อหน่าย ทั้งยังสร้างความแข็งแรง ความทนทานของกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจและปอดให้ดีขึ้น ทำให้รูปร่างสมส่วนมีบุคลิกภาพที่ดี สู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในช่วงนี้ ซึ่งมีชมรมแอโรบิคนครบาลสระกลางเมือง ชมรมแอโรบิคในเมือง ชมรมแอโรบิคนครบาลสะเดียง ชมรมแอโรบิคนครบาลคลองศาลา ชมรมแอโรบิคภูเขาดิน เข้าร่วมจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดการอบรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดการอบรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดการอบรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อบรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด