วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

    เมื่อเวลา 20.00 น. วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ตลาดเทศบาล 1 (ตลาด 2 ชั้น) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยในวันที่ 23 มีนาคม จะดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 2 และ วันที่ 26 มีนาคม จะดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 3 (ตลาดโฆษิตพาซ่า) เริ่มล้างตลาดเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด