วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ตลาดเทศบาล 2 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19 โดยในวันที่ 26 มีนาคม จะดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 3 (ตลาดโฆษิตพาซ่า) เริ่มล้างตลาดเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการ Big Cleaning Day เมืองเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. เริ่มปล่อยแถวตรงบริเวณตลาดเทศบาล 1 (ตลาด 2 ชั้น) โดยจะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไปตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ตลาดสะเดียง ตลาดโพธิ์จันทร์ และ บริเวณที่มีผู้คนแออัด

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการล้างตลาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรค โควิท-19

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด