วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

      เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายดิลก อ่อนลา สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หมอ และ เจ้าหน้าที่ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บริเวณโซนหน้าวัดภูเขาดิน ตลาดโพธิ์จันทร์ บ่อตกกุ้ง ร้านหมูกระทะเจ๊วิ ร้านหมูกระทะบ้านโสก และ ร้านส้มตำเอสอาร์ เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 ผลการตรวจร้านอาหารในวันนี้ พบว่าพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี มีระบบการคัดกรองในสถานประกอบการ มีจุดวัดไข้ เจลล้างมือ ลงทะเบียน QR code ไทยชนะ พนักงานสวม Mask การวางโต๊ะเว้นระยะห่าง นั่งได้ 2 คน ต่อ 1 โต๊ะ ตามแนวทาง Social Distance

ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด