วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอน้ำประปา

      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอน้ำประปา โดยได้จัดรถน้ำให้บริการส่งถึงบ้าน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการน้ำขุ่นแดงของน้ำ เนื่องจากการประปาต้องหยุดการจ่ายน้ำชั่วคราวเป็นบางจุดเป็นบางเวลา สำหรับท่านใดที่ไม่ได้สำรองน้ำไว้ สามารถแจ้งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร 056-711013 งานป้องกันฯ และ สายตรงนายกฯ 085-222-0333 ได้เลยครับ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอน้ำประปา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอน้ำประปา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอน้ำประปา

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด