วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ตามที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 645 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (คุ้มอัยการ) เนื้อที่ 5-0-34.70 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็น "ศูนย์ประชุมหลักเมือง" มี นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบหนังสือดังกล่าว

รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ "คุ้มอัยการ" พื้นที่ว่างใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ หลังจากได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่กันมาอย่างยาวนาน บัดนี้ได้รับการอนุญาตให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้แล้ว ต้องขอขอบคุณท่านวิศาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ท่านอธิวัฒน์ ชิตอรุณธนวัตน์ อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ (คนเก่า) และท่านสุรเดช ขำมั่น หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ และ จนท.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดันจนโครงการพัฒนาพื้นที่แปลงนี้เนื้อที่ 5 ไร่เศษ เป็นพื้นที่สาธารณะอีกแห่งหนึ่งของเมือง โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะได้ดำเนินการพัฒนาต่อไปครับ


รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวามรูปทั้งหมด