วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

      ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดเพชรวรารามพระอารามหลวง และประชาชนเมืองทั้ง 17 ชุมชน ร่วมจัดงานบุญประเพณีหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ  เพิ่มบารมี ในปีเกิด ร่วมหล่อเทียนพรรษา  12 นักษัตรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563 ณ วัดเพชรวราราม อ.เมืองเพชรบูรณ์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวเพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

     โดยมีกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษาประจำปีเกิด 12 นักษัตร ร่วมหล่อเทียนพรรษาสืบบุญเพิ่มบารมี ในปีเกิด ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 20.00 น. ในระหว่างวันที่ 2  - 6 กรกฎาคม ร่วมพิธีวันอาสาฬหบูชา เวียนเทียน คืนวันที่ 5 กรกฎาคม  และเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม มีการสวดฉลองเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาถวายวัด 13 วัดในเขตเมืองเพชรบูรณ์  

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา สืบบุญ เพิ่มบารมี ในปีเกิด

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน