วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.15 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในเพชรบูรณ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้าราชการ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด