วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน

      เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วม เปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน

      โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน

      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูทของส่วนราชการ เพื่อบริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การประกอบอาหารบริการประชาชนฟรี การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการศูนย์ซ่อมสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด