วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

ให้การต้อนรับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

      เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ธ.จ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ หอนิทรรศน์อุ้มพระดำน้ำ และ หอประวัติศาสตร์มณฑลเพชรบูรณ์ ณ สวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวด้วย

ให้การต้อนรับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ให้การต้อนรับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ให้การต้อนรับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด