วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2563 ที่สมาคมพาณิชย์ พ้งไล้จับซาเซียาเกาะ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยความร่วมมือของ สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน มูลนิธิมิตรภาพไทยไต้หวัน สมาคมไต้หวัน มูลนิธิชุณห์ หงส์ จันทร์ภาส ชมรมชาวจางฮว่า แห่งประเทศไทย มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และ สมาคมพาณิชย์ พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ มี นายชัยสิทธิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 195 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 36 ทุน และ ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 159 ทุน สำหรับ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด