วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุม Morning Brief วาระยามเช้า จ.เพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุม Morning Brief วาระยามเช้า จ.เพชรบูรณ์ ในเรื่องการเตรียมการจัดงานอุ้มพระดำน้ำ การแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำประปา การแก้ปัญหาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และ การเสนอจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุม Morning Brief วาระยามเช้า จ.เพชรบูรณ์

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุม Morning Brief วาระยามเช้า จ.เพชรบูรณ์

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุม Morning Brief วาระยามเช้า จ.เพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด