วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ประธานในการชุมชนประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการชุมชนประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้ง 17 ชุมชน เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจในการทำงาน หลังจากผ่านช่วงโควิด 19 ร่วมไปถึงมอบนโยบายในการปฏิบัติในช่วงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2563 โดยมอบหมายให้ อสม. ออกคัดกรองประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ พิธีต่างๆ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ที่จะถึงนี้ มี อสม. ร่วมประชุมกว่า 150 คน

ประธานในการชุมชนประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประธานในการชุมชนประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประธานในการชุมชนประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด