วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์ สมโภช 1000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์เนื่องในงานสมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ น.พ. ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์ สมโภช 1000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาล มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศิลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ ได้จัดงานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยในวันที่สองของการจัดงานได้จัดพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญใน 5 พิธี เพื่อฉลองสมโภชถวายองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชเป็นประจำทุกคืน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์ สมโภช 1000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์ สมโภช 1000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด