วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

นายกเทศมนตรีฯมอบเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ สามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมมอบเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ สามล้อ รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

นายกเทศมนตรีฯมอบเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ สามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ทั้งนี้เป็นการจัดระเบียบคิวรถจักรยานยนต์ สามล้อรับจ้าง และกำหนดราคาค่าโดยสาร จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซด์ สามล้อ และให้ผู้ขับขี่ได้มาจดทะเบียนรับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ ในการที่จะได้รับการยอมรับ อีกทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับ พี่น้องประชาชน สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ในด้านความปลอดภัยและค่าบริการที่เป็นธรรม

นายกเทศมนตรีฯมอบเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ สามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

นายกเทศมนตรีฯมอบเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ สามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด