วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดบอร์ดเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดบอร์ดเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลก

" Keep soil alive ,protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน "
ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดบอร์ดเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลกในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลากหลายทางชีวภาพทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศนืเเละสิ่งเเวดล้อมสำหรับใช้เป็นเเนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เช่นรการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า ลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกหญ้าเเฝก การใช้วัสดุคลุมดินหรือห่มดินการส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาดินที่ดินเเละให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดินเพื่อก่อให้เกิดเเนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เหมาะสม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดบอร์ดเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดบอร์ดเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดบอร์ดเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลก

ธวัชชัยอินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน